ECHO.png

宗旨

ECHO


Eagerest—[熱心]
熱心為同學服務一直係我哋學生會嘅目標🙆🏽‍♀️而我哋學生會嘅成員個個都好熱心㗎🤪我哋會盡量幫助大家,所以大家有咩問題都可以搵我哋,我哋會諗辦法幫你地㗎🙈

Consideration—[關懷]
我哋都知所有人都有壓力😖尤其係學業方面📚我哋會喺IG做唔同嘅平台,例如心事台等等,而我哋係唔會公開俾任何人知,所以大家唔使怕羞,隨時隨地搵我地傾下心事啦❗️我哋會做你嘅樹窿🌳

Helpmate—[幫手]
我哋希望同學有咩困難可以嚟搵我哋vinculum⛓✨我哋會喺任何同學需要幫助嘅時候出嚟協助大家🥰成為你哋嘅左右手🙆🏽‍♀️

Oyez—[靜聽]
睇落去係咪覺得有啲奇怪?其實佢一開始唔係英文嚟㗎😂係法文✨有冇一種浪漫嘅感覺呢😝學生會一直以來最重要嘅係咩⁉️就係聆聽同學嘅訴求同意見🙆🏽‍♀️再由我哋傳送到去校方📢如果有咩嘢想反映,歡迎同我哋講👻我哋個個都會好樂意同埋有耐心去聽你哋嘅訴求同意見🙈